תקנון א.דניאל פרזול בע"מ

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים, ניתן לפנות אל נציגי החברה בטלפון 03-9652080

 

אחריות והשרות

  • האחריות למוצרים הינה אחריות על מוצרים מיובאים ועל מוצרים מתוצרת הארץ.
  • האחריות לא תהה תקפה לאופן הרכבת המוצרים בין אם תעשה על ידי בעלי מקצוע ו/או פרטיים. כמו כן, האחריות תהה תקפה רק ללקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר המכירות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח, כי הינו הרוכש המקורי של המוצר. הסעד הבלעדי של המוצר הפגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. אחריות החברה לא תחול במקרה שבו הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהתקנה/הפעלה שגויה ו/או  משימוש לא נכון בניגוד להוראות היצרן.
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד ו/או עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדיים שלישים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע, כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
  • אחריות החברה על מוצר מסוג מנוע לתריסי גלילה , חלה על המוצר בלבד ואין החברה אחראית על התקנתו. בין אם הלקוח התקין בעצמו לבין אם הסתייע בבעל מקצוע.
  • החברה לא תחליף שלבי תריסים אשר הוכנו עפ"י מידות אשר נמסרו לחברה על ידי הקונה. קרי, שלבי התריסים אשר  נחתכים בחברה הינם עפ"י המידות אשר נמסרים ע"י הקונה. קרי, על פי הזמנת הקונה ועל אחריותו בלבד ואין החברה אחראית למקרים בהם המידה אשר הוזמנה , אינה נכונה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • א.דניאל פרזול בע"מ, נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, יש ר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה ייאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות והתא לכל דין. 
 • כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי ז על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה, למטרת סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-9652080. זאת באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 

קניין רוחני :

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה, הינן רכושה הבלעדי של החברה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

דין וסמכות שיפוט :

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי לבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות – מחוז השפלה, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

logo בניית אתרים